Oct-31-Energy-Matters-v

بررسي علل عدم تحقق اهداف كشور در بخش انرژي هاي تجديدپذير در برنامه چهارم توسعه

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

نویسندگان: داود فدايي ، زهرا شمس اسفندآبادي، آزاده عباسي

بحران انرژي از جمله مسائلي است كه موجب ايجاد دگرگون ي هاي بسياري در توسعه فناوري هاي مختلف شده است. تجديد هر ساله اين بحران در كشورهاي مختلف جهان، بسياري از اين كشورها را بر آن داشته است كه با حركت به سمت منابع جايگزين و تجديدپذير انرژي، سبد مصرفي انرژي در كشور خود را تغيير داده و با اعمال تغييراتي در برنامه پيش روي خود در اين خصوص، زمينه را به منظور توسعه استفاده هر چه بيشتر از اين منابع در كشور خود فراهم كنند. با توجه به پتانسيل بالاي منابع انرژي تجديدپذير در ايران و حركت كشور به سمت واقعي كردن قيمت حام لهاي انرژي به منظور توسعه كاربرد اين انرژي ها متناسب با تحولات جهاني، ضروري است امكانات و ساختارهاي سياستگذاري و اجرايي كشور در زمينه انرژ يهاي تجديدپذير در كشور مورد بازبيني قرار گيرد تا با طراحي ساختاري منعطف و پويا و حذف موانع و مشكلات موجود، راه توسعه كاربرد اين منابع انرژي سرعت گيرد.

در اين مقاله پس از بررسي پتانسيل انرژ يهاي تجديدپذير در ايران، وضعيت فعلي كشور در رابطه با تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير مورد بررسي قرا ر گرفته و موانع و علل عدم تحقق اين اهداف مورد بحث و تحليل قرار مي گيرند……….دانلود مقاله 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.