وضعیت و پتانسیل انرژیهای تجدیدپذیر و پایدار در استان لرستان

نویسنده : آرمیتاکاویانی دانلود مقاله

نگرشی بر لزوم اعمال تغییر در ساختار نظام سیاستگذاری و اجرایی انرژی‍های تجدیدپذیر در کشور

نویسندگان: داود فدایی،آزاده عباسی، زهرا شمس اسفندآبادی جهان امروز جهان تغییر است؛ و تحولات گوناگون در محیط پیرامون سازمان ها ماهیت بسیاری از الگوهای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی را دگرگون می سازد. حال، دیگر مدیریت بر تغییرات اندک در محیط های نسبتا پایدار که در گذشته مطرح بود، جای…

بررسي علل عدم تحقق اهداف كشور در بخش انرژي هاي تجديدپذير در برنامه چهارم توسعه

نویسندگان: داود فدايي ، زهرا شمس اسفندآبادي، آزاده عباسي بحران انرژي از جمله مسائلي است كه موجب ايجاد دگرگون ي هاي بسياري در توسعه فناوري هاي مختلف شده است. تجديد هر ساله اين بحران در كشورهاي مختلف جهان، بسياري از اين كشورها را بر آن داشته است كه با حركت…