آرشیو نویسنده: abbasi_az

طراحی و مدلسازی سیستم های حرارتی خورشیدی با نرم افزار RETSCREEN

 شناسنامه دوره   نوع برگزاری : حضوری (امکان برگزاری دوره بصورت رفع اشکال و ساعتی برای متقاضیان آشنا به نرم افزار وجود دارد)…
Continue reading

طراحی سیستم های برق خورشیدی با استفاده از نرم افزار RETSCREEN

 شناسنامه دوره       نوع برگزاری :  حضوری(امکان برگزاری دوره بصورت رفع اشکال و ساعتی برای متقاضیان آشنا به نرم افزار وجود دارد)…
Continue reading

دوره های آموزشی طراحی با نرم افزارهای خورشیدی

کارگاه های آموزشی نرم افزاری ما ویژه افرادی است که اطلاعات اولیه در خصوص سیستم های برق خورشیدی و آبگرمکن خورشیدی را دارند.…
Continue reading

طراحی سیستم برق خورشیدی متصل به شبکه با استفاده از نرم افزار PVSOL

 شناسنامه دوره       نوع برگزاری :  حضوری(امکان برگزاری دوره بصورت رفع اشکال و ساعتی برای متقاضیان آشنا به نرم افزار وجود دارد)…
Continue reading