آرشیو نویسنده: abbasi_az

طراحی سیستم برق خورشیدی با استفاده از نرم افزار PVSOL

  طراحی سیستم برق خورشیدی منفصل از شبکه با استفاده از نرم افزار PVSOL طراحی سیستم برق خورشیدی متصل از شبکه با استفاده…
Continue reading

طراحی سیستم برق خورشیدی منفصل از شبکه با استفاده از نرم افزار PVSOL

 شناسنامه دوره       نوع برگزاری :  حضوری(امکان برگزاری دوره بصورت رفع اشکال و ساعتی برای متقاضیان آشنا به نرم افزار وجود دارد)…
Continue reading

اجاق خورشیدی دیشی

اجاق خورشیدی چیست؟ اجاقهای خورشیدی یکی از راه حلهای اصلی مشکل کمبود سوخت و همچنین معضلات زیست محیطی برای پخت غذا در جهان…
Continue reading

اجاق خورشیدی جعبه ای

اجاق خورشیدی چیست؟ اجاقهای خورشیدی یکی از راه حلهای اصلی مشکل کمبود سوخت و همچنین معضلات زیست محیطی برای پخت غذا در جهان…
Continue reading