آرشیو دسته بندیها: خانه کم مصرف خورشیدی

ویژگی های اصلی یک خانه کم مصرف خورشیدی

در خانه های کم مصرف خورشیدی میزان انرژی تولیدی مساوی و یا بیش از نیاز انرژی سالانه ساختمان است. البته باید توجه داشت…
Continue reading

۱۰ گام در ساخت و طراحی ساختمان های کم مصرف خورشیدی

طراحی و ساخت خانه های کم مصرف خورشیدی 10 گام اصلی دارد که کلیه پیمانکاران و سازندگان این خانه ها باید به آن…
Continue reading