بایگانی برچسب: نوآوری

ویژگی های اصلی یک خانه کم مصرف خورشیدی

در خانه های کم مصرف خورشیدی میزان انرژی تولیدی مساوی و یا بیش از نیاز انرژی سالانه ساختمان است. البته باید توجه داشت…
Continue reading